Sản Xuất Gỗ Tự Nhiên Biến Tính LINECO

Sản Xuất Gỗ Tự Nhiên Biến Tính LINECO

Sản Xuất Gỗ Tự Nhiên Biến Tính LINECO

Sản Xuất Gỗ Tự Nhiên Biến Tính LINECO

Sản Xuất Gỗ Tự Nhiên Biến Tính LINECO
Sản Xuất Gỗ Tự Nhiên Biến Tính LINECO

Sản Xuất Gỗ Tự Nhiên Biến Tính LINECO

Sau thời gian tạm ngừng do dịch Covid, anh em LINECO khởi động lại - Sản phẩm Gỗ ASH Biến tính cho công trình Novaworld Phan Thiết.

 

Tranh thủ xử lý đơn hàng của công trình Novaworld Phan Thiết (đã bị tạm ngưng 3 tháng vì dịch Covid)

Hiện nay, do đị lại giữa TP. HCM và các tỉnh chưa được thuận lợi nên chưa đủ công nhân, xưởng hoạt động 50% công suất.

Quản lý kỹ thuật họp phương án sản xuất tại nhà máy.

Ghép hộp Gỗ Ash Biến Tính LINECO

 

  

Công tác Ghép Hộp cho Hệ Đà, Hệ Lam - Pergola bằng Gỗ ASH Biến Tính LINECO - Chuẩn bị lắp đặt cho công trình Novaworld Phan Thiết


Bài viết khác

Hotline: 0906 052 799
Zalo Zalo: 0906 052 799 SMS: 0906 052 799